• Địa chỉ: 234/5 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
  • Số điện thoại: 0988.360.621 – 0977.957.610